HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Hệ thống băng tải vận chuyển thùng nhựa

  • Mã sản phẩm: TD005
  • Bảo hành: 5 Tháng
  • Vận chuyển:
  • Xuất sứ:
Thông tin chi tiết

Chúng tôi có nhiều loại băng chuyền khác nhau bao gồm băng tải cho hàng hóa nặng, băng tải chuyển thùng, băng tải phân loại, và băng con lăn. Nhóm sản phẩm của chúng tôi có thể linh hoạt thích hợp với các đặc điểm và yêu cầu lắp đặt của hàng hóa khách hàng. Các băng tải hình thành một hệ thống vận chuyển tối ưu kết hợp với thiết bị lưu trữ và thiết bị ngoại vi tự động, bao gồm các thiết bị phân loại và lấy hàng